De voordelen van preventief medisch onderzoek

Als je de gezondheid van je medewerkers wilt bevorderen en bewaken, dan is het goed om in te zien waar de uitdagingen liggen binnen een organisatie. Als je wilt voorkomen dat je medewerkers verzuimen en inzicht wilt krijgen op welke gebieden de uitdagingen liggen qua gezondheid, dan is het aan te raden een preventief medisch onderzoek uit te voeren. De medewerkers hebben zo als voordeel meer inzicht te krijgen in hun eigen gezondheid en weten zo beter hoe ze deze kunnen verbeteren. Voor werkgevers heeft dit onderzoek als voordeel inzicht te krijgen in de gezondheid van de medewerkers op groepsniveau. Daarnaast kun je op deze manier meer grip krijgen op verzuim en dit zoveel mogelijk voorkomen. Ook breng je zo in kaart hoe je de vitaliteit en de gezondheid van je medewerkers kunt verbeteren.

Waarom is preventief medisch onderzoek belangrijk?

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om periodiek een preventief medisch onderzoek te bieden aan werknemers. Medewerkers moeten dan ook in staat zijn om gezondheidsrisico’s die het werken met zich mee brengt te kunnen analyseren en daarbij in te perken. Echter zijn medewerkers niet verplicht om hieraan deel te nemen. Dit is dus voor de medewerker om zelf te bepalen. Met dit preventief medisch onderzoek krijg je inzicht in de verschillende gezondheidsrisico’s die er binnen de organisatie bestaan. Dit onderzoek is dan ook geen oplossing voor het probleem maar er kan wel mee bepaald worden welke logische vervolgstappen er genomen kunnen worden en welke het meest effectief zijn. Daaropvolgend wordt een op maat gemaakt en passend vitaliteitsprogramma samengesteld. 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Bij een preventief medisch onderzoek wordt er eerst geanalyseerd waar de behoeften en de uitdagingen van de medewerkers liggen, daarna wordt er een vitaliteitsprogramma opgesteld. Vervolgens wordt er draagvlak gecreëerd voor het programma en er een feestelijke lancering georganiseerd waarna het programma begint.